Toegankelijkheidsverklaring

De FOD Beleid en Ondersteuning (BOSA) verbindt zich ertoe deze website toegankelijk te maken, overeenkomstig de wet van 19 juli 2018 inzake toegankelijkheid van de websites en mobiele applicaties van overheidsinstanties

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de website www.fedplus.be

Nalevingsstatus

Deze website is gedeeltelijk toegankelijk. Je vindt hieronder de oorzaken voor de vermelde ontoegankelijkheden en vrijstellingen.

Voorbereiding van deze toegankelijkheidsverklaring

De website is momenteel gedeeltelijk conform. U vindt hier de vereenvoudigde audit.

Deze toegankelijkheidsverklaring werd opgesteld op 7 juli 2021.

Het laatste toegankelijkheidsonderzoek werd uitgevoerd op 7 juli 2021.

Niet-toegankelijke inhoud

  • Bij een aantal puur decoratieve afbeeldingen wordt niet aangegeven dat ze decoratief zijn (WCAG 1.1.1)
  • de reCAPTCHA interface op het contactformulier is onvoldoende gelabeled (WCAG 1.3.1, WCAG 4.1.2)
  • Een belangrijk aantal navigatie-elementen vertoont onvoldoende kleurcontrast (WCAG 1.4.3)

Contactgegevens

Als je vragen of overwegingen hebt over de toegankelijkheid van onze site, kan je ons contacteren:

FOD Beleid en Ondersteuning
Simon Bolivarlaan30, bus 1
WTC III
1000 Brussel

info@bosa.fgov.be
+32 (0)2 740 74 74

Als je niet tevreden bent met het gegevens antwoord, kan je steeds een klacht indienen. Als je achteraf niet tevreden bent met het antwoord van onze klachtendienst, kan je alsnog de federale ombudsman contacteren:

Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel

contact@federaalombudsman.be
Website van de federale ombudsman

Verbeteringsplan

In het eerste semester van 2022 zal FED+ zijn website volledig vernieuwen. Hierbij zullen alle gekende problemen m.b.t. de toegankelijkheid worden verholpen.

Bij de vernieuwing van de website zal een grondige audit uitgevoerd worden.